به ایلیا الکترونیک خوش آمدید

دسته بندی محصولات

محصولات ایلیااِلِک

جعبه 5 طبقه دسته دار سایز بزرگ D5 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

جعبه 9 کشو 3 طبقه دسته دار کشو بزرگ C3 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

137,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 4 طبقه دسته دار سایز بزرگ D4 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

جعبه 4 کشو 4 طبقه دسته دار کشو بزرگ G4 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

335,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 18 کشو 6 طبقه دسته دار کشو بزرگ C6 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

259,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 20 کشو 4 طبقه دسته دار A4 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

107,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 20 کشو 5 طبقه دسته دار B5 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

174,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 12 کشو 4 طبقه دسته دار کشو بزرگ C4 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

174,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 15 کشو 3 طبقه دسته دار A3 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

85,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه 15 کشو 5 طبقه دسته دار کشو بزرگ C5 قناد پلاست (بهترین جنس بازار)

217,000 تومان
افزودن به سبد خرید